O společnosti TeLogic CZ

Společnost TeLogic CZ byla založena 30.3.2004 a jejími zakladateli jsou fyzické osoby České republiky a Spolkové republiky Německo.

Podnikatelské aktivity společnosti TeLogic CZ směřují především do oblasti vývoje a prodeje softwarových řešení pro telekomunikační operátory pevných a mobilních sítí, s výraznou orientací na systémy inteligentních sítí /IN/, sítí nové generace /NGN/, internetové multimediální systémy /IMS/, billingové systémy a systémy řízení telekomunikačních sítí. V této oblasti disponuje společnost unikátním know-how, získaném dlouhodobou spoluprací s předními evropskými telekomunikačními operátory a výrobci telekomunikačních zařízení /Nokia Siemens Networks, British Telecom, Deutsche Telekom/.

Kromě výše uvedených činností nabízí společnost TeLogic CZ široké portfolio služeb TELCO a IT služeb. Jedná se především o restrukturalizace a optimalizace telekomunikačních systémů, řízení ICT projektů, konzultační služby a outsourcing.

V obchodním procesu plní firma TeLogic CZ především funkci systémového integrátora. Jejím úkolem je především provést kvalifikovanou analýzu předloženého zadání a vypracovat návrh řešení. Realizace projektu je pak provedena ve spolupráci se specialisty partnerských společností. Vůči zákazníkovi vystupuje společnost TeLogic CZ jako jediný subjekt garantující celé řešení.